Ochrana osobných údajov


Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom.


Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov