Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.fashioncool.sk je:

Jozef Senko
Tajovského 551/30
965 01  Žiar nad Hronom

Telefónna linka: 0905 832 245
každý pracovný deň od 09:00 do 17:00 hod
mail: info.fashioncool@gmail.com
IČO: 41519264
DIČ: 1073761997

Neplatca DPH

Firma je zapísaná na OÚ v Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania

 

Miesto podnikania:

Tajovského 551/30, 965 01  Žiar nad Hronom

 

IBAN: SK53 1111 0000 0012 8255 1007

SWIFT: UNCRSKBX

Názov banky: UniCredit Bank